Yksilöllistä kuntoutusta

Fysioterapeutti tunnistaa ja kuntouttaa oireet yksilöllisesti asiakkaan mukaan. Fysioterapiassa tavoitteena on huolellisen fysioterapeuttisen alkukartoituksen perusteella mahdollisimman tarkasti päättelemään asiakkaan oireeseen vaikuttavia tekijöitä.

Hinnasto

45 min, 70€ 
60 min, 79€ 

60 min, Palse kotikäynti 104€ + 9€ omavastuu

Kaikkiin käynteihin tulee lisäksi toimistomaksu 5,50€ (sis. eArkisto-maksun).

Ajat tulee peruuttaa vuorokautta ennen varattua aikaa. 

Peruuttamattomasta ajasta veloitamme täyden maksun.


Fysioterapia

Yhteistyö on laadukkaan fysioterapian perusta

Alkukartoituksen perusteella toteutetaan hyvien fysioterapiakäytäntöjen mukaisia ja näyttöön perustuvia ratkaisuja paitsi oireiden vähentämiseksi myös oiretta aiheuttavan ongelmien korjaamiseksi. Laadukas fysioterapia koostuu hyvän ammattitaidon lisäksi myös siitä, että fysioterapian tavoitteita ja toteutusta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakasta aidosti kuunnellen. Hyvä yhteistyö myös asiakasta hoitavan lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tukee fysioterapian tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten potilas hyötyy Fysioterapeutin hoidosta?​

Fysioterapian osaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat mm. terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Fysioterapiassa tarjoamme palveluja niille, joiden liikkumis- ja toimintakyky on hankaloitunut ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden tai toimintahäiriön johdosta. Fysioterapian tavoite on edistää aktiivista osallistumista kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Tapaturmien ja leikkausten jälkeinen fysioterapia

Tapaturmien ja leikkausten jälkeen ihminen jää monesti ilman riittävää kuntoutussuunnitelmaa ja fysioterapeuttista ohjausta. Tämä voi johtaa hitaaseen toipumiseen ja virheelliseen kehonkuormitukseen. Läheskään aina tapaturmat eivät vaadi leikkausta, mutta oikeanlaisella kuntoutuksella ja harjoittelulla arkeen ja liikuntaan palaaminen on helpompaa ja turvallisempaa.

Oli kyseessä sitten polven, nilkan tai olkapään vamma, niin kuntoutuminen vaatii aina kärsivällisyyttä ja nousujohteista harjoittelua. Kun optimoidaan yksilöllinen kuntoutusohjelma fysioterapian ammattilaisen toimesta, paraneminen lähtee tehokkaasti liikkeelle, eikä virheellisiä liikemalleja pääse syntymään. Tapaturmien jälkeen saattaa jäädä kehon pelkokäyttäytymistä, mikä hidastaa toipumista. Fysioterapiassa näistä peloista päästään nopeammin irti, ja arkeen ja liikunnan pariin palaaminen helpottuu.

Hyveen fysioterapian vastaanotto- ja harjoittelutilat mahdollistavat erinomaisen ja motivoivan ympäristön kuntoutumiselle. Tapaturmista kuntoutuminen on aina yksilöllinen prosessi. Fysioterapeutti tekee yhdessä asiakkaan kanssa oikeanlaisen kuntoutumissuunnitelman, joka palvelee yksilön omia tarpeita ja tavoitteita.

Tapaturmien ja leikkausten jälkeiseen fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman, sekä vakuutusyhtiöstä saadulla maksusitoumuksella. Teemme tarvittaessa tiivistä yhteistyötä lähettävän lääkärin kanssa. Fysioterapialausunnot välitetään suoraan Omakantaan ja lääkärille.

Tutustu fysioterapeutteihimme

Tiedustelut: puh. 020 7699 060