Yrityspaketteja yrityksille

Vetäjänä Anna Appelström-Mäenpää.

Ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmentaja ja psyykkinen valmentaja

Tunnetaidot työhyvinvoinnin lisääjänä

Hyvät tunnetaidot ovat yksi hyvinvoivan työyhteisön, sekä hyvinvoivan työntekijän avaintekijöistä.

  • Lyhyesti tunnetaidoilla tarkoitetaan yksilön ymmärrystä omista tunteistaan ja niiden vaikutuksista  ympäristöön ja omaan itseen.
  • Tunnetaidot ovat normaali osa ihmiselämää ja siksi ne vaikuttavat jokaisen työntekijän jokaiseen päivään, mikä tekee niistä myös luonnollisen osan jokapäiväistä työelämää. 
  • Tunnetaitojen merkitys yksilötasolla on valtava ja ne vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn, päätöksentekoon, havaintojen tekoon sekä ongelmanratkaisukykyyn.
  • Tämän vuoksi hyvät tunnetaidot, tunteiden ymmärtäminen ja niiden säätelyn osaaminen palvelee niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässäkin. 

Tässä valmennuksessa käydään läpi sitä mistä tunteet syntyvät ja niiden kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä sekä keinoja niiden säätelyyn. Kun ymmärtää itseään ja omia tunteitaan, on helpompi ymmärtää myös toisia ihmisiä ja heidän tunteitaan, jolloin kommunikointi, ymmärrys ja joustavuus työelämässä paranee.

Tämä parantaa yhteistyötaitoja, itsensä johtamista ja sosiaalisia taitoja.

  • Tutkimusten mukaan sosiaalisen pääoman hyvä taso työyhteisössä pienentää sairauspoissaolon riskiä ja masentuneisuuden riskiä.
  • Työyhteisössä, jossa yksilöt voivat hyvin, voidaan yleensä myös ryhmänä paremmin. Hyvinvoiva ja kyvykäs työntekijä on yleensä myös tuottavampi sekä sitoutuneempi omaan työyhteisöönsä.

 

Valmennuksen kesto 3h.

Hinta 790€ + alv.

Hinta sisältää mahdolliset matkakulut Tampereen alueella.

Metataidot eli työelämätaidot työyhteisössä

Metataitoja ovat esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, itsensä johtaminen ja yhteistyötaidot. Nämä ovat taitoja, jotka auttavat pärjäämään ja toimimaan tehokkaasti nykypäivän työelämässä ja jokapäiväisessä arjessa.

Valmennuksessa keskitytään yksittäisen työntekijän henkilökohtaisiin vahvuuksiin sekä työyhteisön vahvuuksiin, niiden tunnistamiseen ja siihen miten niitä voisi enemmän hyödyntää jokapäiväisessä työelämässä. Korostetaan siis jo olemassa olevaa hyvää ja sitä mikä toimii ja  etsitään näistä asioita lisää.

Työntekijän ja työyhteisön vahvuuksien hyödyntäminen ja korostaminen lisää työn merkityksellisyyden tunteen kokemista mikä taas lisää myönteistä yhteistyö ilmapiiriä ja hyvän huomaamista. Tällä on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin.

Valmennuksen kesto 2h

Hinta 650€ + alv

Hinta sisältää mahdolliset matkakulut Tampereen alueella.

Palautumisen tasapainoa & kuormituksen säätely taitoja työntekijöille

Palautuminen on laaja kokonaisuus ja siihen vaikuttaa monet asiat. Ollaksemme tasapainossa tarvitaan sekä fyysistä että henkistä palautumista, sillä kaikki mitä tapahtuu kehossa, tapahtuu myös mielessä ja sama toisin päin, sillä ihminen on psykofyysinen kokonaisuus.

Tässä valmennuksessa käyn läpi miten tunnetuimpien palautumiskeinojen, eli liikunnan, ravinnon ja levon lisäksi palautumista voisi lisätä arkeen, niin, että palautuminen ei olisi jotain mitä tapahtuu vain lomilla ja joskus viikonloppuisin, vaan siitä tulisi osa jokapäiväistä elämää.

Valmennuksesta saa työkaluja elimistön haitallisen stressitilan tunnistamiseen ja purkamiseen, omien voimavarojen lisäämiseen sekä vireystilan- ja aivokuormituksen säätelyyn.

Valmennuksen kesto 2h

Hinta 650€ + alv

Hinta sisältää mahdolliset matkakulut Tampereen alueella.

Tiedustelut: puh. 020 7699 060