Monipuoliset sekä räätälöidyt TYHY- ja TYKY-palvelut

Oikean kumppanin valintaan kannattaa satsata, sillä laadukkailla TYHY- ja TYKY- palveluilla:

• Vähennät sairauspoissaoloja.
• Sitoutat ja motivoit työntekijöitäsi nostaen siten yrityksen tuottavuutta.
• Vaikutat yrityksesi maineeseen ja houkuttelevuuteen työnantajana.

Alla muutamia esimerkkejä yrityspaketeistamme.
Ota rohkeasti yhteyttä, rakennamme ehdotuksen yrityksellesi räätälöidystä kokonaisuudesta.

Hyvinvointiluennot

Hyvinvoinnin kulmakivet -työpaja

Satu Lähteenkorva
Psykologi, työterveyspsykologi ja psyykkinen valmentaja

Luennon hinta: 1600 € + alv

Aivot kaipaavat työrauhaa, aivoergonomiaa sekä yhteyttä toisiin. Miten nämä seikat saavutetaan ja miten prosessia johdetaan? Satu käsittelee esityksessään työrauhan suojaamista ja niputtamista hybridityön arjessa. Lisäksi avataan ja havainnollistetaan tärkeää aihetta: kuulumisen tarvetta ja sen yhteyttä ajatteluun ja aivotyöhön. Työpajan kesto 60–90 min. Tervetuloa pysähtymään ja näkemään tarkasti!

Sadulla oppimis- ja motivaatiopsykologian tutkimusosaaminen yhdistyy yli 20 vuoden vahvaan työkokemukseen. Hänet tunnetaan osaavana ja rohkaisevana kouluttajana työhyvinvoinnin ja muutoksen edistämisen kentässä.

Hyvinvoinnin kulmakivet -terveeseen tasapainoon!

Satu Lähteenkorva
Psykologi, työterveyspsykologi ja psyykkinen valmentaja

Luennon hinta: 1600 € + alv

Tällä luennolla pysähdytään tasapainon ja hyvinvoinnin rakentajiin – käytännönläheisesti ja kohderyhmä tuntien. Miten itsemyötätunto vaikuttaa terveyteen, entä miksi vaihtelu virkistää? Näistä ja elintapamuutoksen askeleista opit tällä luennolla. 

Sadulla oppimis- ja motivaatiopsykologian tutkimusosaaminen yhdistyy yli 20 vuoden vahvaan työkokemukseen. Hänet tunnetaan osaavana ja rohkaisevana kouluttajana työhyvinvoinnin ja muutoksen edistämisen kentässä.

Lyhytkurssi mindfulnessista

Anna Kallunki
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, Mindfulness-opettaja ja -ohjaaja

Hinta: 790 e + alv

Tällä lyhytkurssilla:

  • Opit miten mindfulness-harjoitusta voit hyödyntää omassa arjessasi niin työssä kuin vapaa-
    aikana.
  • Saat kokemuksen siitä, mitä mindfulness on.
  • Saat valmiudet harjoitella itsenäisesti tai ohjatusti mindfulness-taitoja.
  • Huomaat, että tekemällä mindfulness-harjoituksen, saat välitöntä hyötyä.
  • Lataat akkusi, lähdet levänneenä, ja mielesi on kirkkaampi, kun mitä se tullessasi oli. 

 

Kurssi räätälöidään aina kyseisen kohderyhmän tarpeita palvelemaan.

Mindfulness tarkoittaa suomeksi huomion suuntaamisen taitoa. Huomio suunnataan tiettyyn asiaan tai kohteeseen, ja huomataan tämä asia tai kohde hyväksyvästi, läsnäollen ja tiedostaen.

Mindfulness koostuu kolmesta osa-alueesta: HYVÄKSYMINEN, TIEDOSTAMINEN ja LÄSNÄOLO.
Nämä kolme asiaa ovat hyödyllisiä niin työssä kuin siitä palautumisessa. Esimerkiksi joskus saatat olla läsnä keskittyneesti ja siten huomata jonkin epäkohdan. Tulet asiasta tietoiseksi ja hyväksyt että asia on näin. Vasta tämän jälkeen asian voi muuttaa. Muutoksen tarpeen oivaltamisesta ja muutoksen tekemisestä seuraa vapautunut ja rentoutunut olotila. Toki harjoituksen toisena hyötynä asiat tulevat laitettua kuntoon.

On vaikea löytää toista yhtä tehokasta menetelmää kuin mindfulness. Se on tehokas, koska se on konkreettinen keino saada täysin uusi tapa tarkastella ja tehdä asioita. Näin ollen se on keino päästä asian kuin asian yläpuolella ja edetä elämässä.

Samaan aikaan se tarjoaa keholle lepoa: mindfulness edistää palautumista niin paljon, että sitä voi verrata jopa hyviin yöuniin. Se katkaisee stressin, huolen ja liiallisen ajattelemisen niin, että uusi
päivä alkaa kuin puhtaalta pöydältä! Mindfulnessin vaikutuksia myös aivotoimintaan on tutkittu
laajasti. Näistä syistä mindfulness on erinomainen tapa huolehtia omasta hyvinvoinnista. Lisäksi sen vaikutukset heijastuvat myös lähipiiriin, kun hyvä vointisi ilmenee hyväntuulisuutena ja luo
positiivista ilmapiiriä.

Kesto: 2 h
Osallistujamäärä: max 20 kerrallaan
Kurssitilaksi tarvitaan huone, jossa mahdutaan olemaan piirissä, niin että kaikki näkevät toisensa.

Kurssilla istutaan joko tuoleilla tai joogamatoilla. Päälle joustavat, mukavat ja lämpimät vaatteet.

Metataidot eli työelämätaidot
työyhteisössä

Anna Appelström-Mäenpää
Ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmentaja ja psyykkinen valmentaja

Hinta 650 € + alv.

Metataitoja ovat esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, itsensä johtaminen ja yhteistyötaidot. Nämä ovat taitoja, jotka auttavat pärjäämään ja toimimaan tehokkaasti työelämässä ja arjessa.

Valmennuksessa keskitytään yksittäisen työntekijän henkilökohtaisiin sekä työyhteisön vahvuuksiin, niiden tunnistamiseen ja siihen, miten vahvuuksia voisi enemmän hyödyntää jokapäiväisessä työelämässä. Korostetaan siis jo olemassa olevaa hyvää ja sitä, mikä toimii sekä etsitään näitä asioita lisää.

Työntekijän ja työyhteisön vahvuuksien hyödyntäminen ja korostaminen lisää työn merkityksellisyyden tunteen kokemista. Tämä taas lisää myönteistä yhteistyön ilmapiiriä ja hyvän huomaamista. Tällä on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin.

Valmennuksen kesto 2 h
Hinta sisältää mahdolliset matkakulut Tampereen alueella.

Palautumisen tasapaino & kuormituksen säätely

Anna Appelström-Mäenpää

Ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmentaja ja psyykkinen valmentaja

Hinta 650 € + alv.

Palautuminen on laaja kokonaisuus, ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Ollaksemme tasapainossa tarvitsemme sekä fyysistä että henkistä palautumista. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, ja siksi kaikki mitä tapahtuu kehossa, tapahtuu myös mielessä ja sama toisin päin.

Tässä valmennuksessa käyn läpi, mitä muita palautumiskeinoja arkeen löytyy liikunnan, ravinnon ja levon lisäksi. Näin palautuminen olisi osa jokapäiväistä elämää eikä tapahtuisi vain lomilla ja joskus viikonloppuisin.

Valmennuksesta saa työkaluja elimistön haitallisen stressitilan tunnistamiseen ja purkamiseen, omien voimavarojen lisäämiseen sekä vireystilan ja aivokuormituksen säätelyyn.

Valmennuksen kesto 2 h
Hinta sisältää mahdolliset matkakulut Tampereen alueella.

Tunnetaidot työhyvinvoinnin lisääjänä

Anna Appelström-Mäenpää
Ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmentaja ja psyykkinen valmentaja

Hinta 790 € + alv.

Hyvät tunnetaidot ovat yksi hyvinvoivan työyhteisön sekä hyvinvoivan työntekijän avaintekijöistä.  Lyhyesti tunnetaidoilla tarkoitetaan yksilön ymmärrystä omista tunteistaan ja niiden vaikutuksista
ympäristöön ja omaan itseen.

Tunnetaidot ovat normaali osa ihmiselämää, ja siksi ne vaikuttavat jokaisen työntekijän jokaiseen päivään. Tämän takia tunnetaidot ovat luonnollinen osa myös päivittäistä työelämää.

Tunnetaitojen merkitys yksilötasolla on valtava. Tunnetaidot vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn, päätöksentekoon, havaintojen tekoon sekä ongelmanratkaisukykyyn. Tämän vuoksi hyvät tunnetaidot, tunteiden ymmärtäminen ja niiden säätelyn osaaminen palvelee niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässäkin. 

Tässä valmennuksessa tutkitaan, miten tunteet syntyvät ja miten tunteita voi ymmärtää kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi etsitään keinoja tunteiden säätelyyn. Kun ymmärtää itseään ja omia tunteitaan, on helpompi ymmärtää myös toisia ihmisiä ja heidän tunteitaan, jolloin kommunikointi, ymmärrys ja joustavuus työelämässä paranee. Tämä parantaa yhteistyötaitoja, itsensä johtamista ja sosiaalisia taitoja.

Tutkimusten mukaan sosiaalisen pääoman hyvä taso työyhteisössä pienentää sairauspoissaolon ja masentuneisuuden riskiä. Työyhteisössä, jossa yksilöt voivat hyvin, voidaan yleensä myös ryhmänä paremmin. Hyvinvoiva ja kyvykäs työntekijä on yleensä myös tuottavampi sekä sitoutuneempi omaan työyhteisöönsä.

Valmennuksen kesto 3 h.
Hinta sisältää mahdolliset matkakulut Tampereen alueella.

Jenni Niemen ryhmävalmennukset organisaatioille

Jenni Niemi

Business-terapeutti, Valmentaja sekä sertifioitu johdon ja yksilöiden Coach Jenni Niemi tarjoaa seuraavia valmennuspaketteja yrityksille.

Visiointi ja Tavoitteistaminen

Valmennus sopii toiminnan kehittämiseen, ongelmien ratkaisemiseen, muutoksesta toipumiseen, uuden luomiseen tai olemassa olevan kirkastamiseen. Valmennuksessa tavoite kirkastuu, laaditaan toimintasuunnitelma sekä luodaan onnistumisen eväät matkalla tavoitteeseen.

Onnistumiset vahvuudeksi

Vuorovaikutteinen, tiimihenkeä nostattava valmennus, joka kantaa hedelmää seuraavissakin työtehtävissä. Valmennuksessa tehdään onnistumisia näkyväksi, jonka kautta löydetään yksilön vahvuuksia, jotka saadaan valjastettua koko tiimin käyttöön.

Vuorovaikutustaidot

Valmennuksessa käydään läpi läsnä olevan vuorovaikutuksen ydintaitoja, jonka myötä työyhteisö kehittyy. Läsnä oleva työilmapiiri synnyttää luovuutta, myönteisiä ihmissuhteita ja positiivista tunne-energiaa.

Työkaluja stressin hallintaan

Valmennuksessa tehdään erilaisia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä harjoituksia pienellä twistillä huumoria, joka on muuten myös yksi stressiä lievittävä keino. Tavoitteena on, että osallistujalle jää matkaan mukaan oivallus tai työkalu arjen hektisyyden rauhoittamiseen.

Voimavarat ja kuormitustekijät

Valmennuksessa pureudutaan tiimin voimavaroihin ja kuormitustekijöihin, miten voimavaroja voidaan vahvistaa ja kuormitustekijöitä vähentää.

Tunnetaidot

Mitä ovat tunteet ja mitä ne kertovat meille? Vuorovaikutteinen, omien tunteiden ja toivotun tunteen vahvistamisen valmennus.

Hyve keho ja mieli

Toisinaan keho ja mieli tarvitsevat rasituksen sijasta lepoa ja huoltamista. Tästä ryhmästä löytyvät liikuntalajit, jotka ovat omiaan lataamaan akkuja ja helpottamaan stressiä.

Alla esimerkkejä palveluistamme. Ota yhteyttä, niin rakennetaan yrityksellenne sopiva paketti!

Niska-hartiajumppa (60 min.)

Tunnin aikana keskitytään tyypilliseen työikäisten murheenkryyniin, niska-hartia-alueeseen ja sen lihasten vahvistamiseen sekä venyttämiseen.

Taukojumppa (45 min.)

Luentosalissa tai ulkona pidettävä lyhyt liikuntatuokio, jossa herätellään kehoa ja venytetään lihaksistoa.

Coretraining (60 min.)

Kokonaisvaltainen ja keskivartaloa aktivoiva lihaskuntoharjoitus, jossa välineenä käytetään jumppakuminauhoja. Soveltuu kaikille.

Toiminnallinen liikkuvuus (60 min.)

Tunti sisältää dynaamisia eli toiminnallisia liikkuvuusharjoitteita, joilla voidaan samaan aikaan parantaa liikkuvuutta, lämmittää kehoa sekä parantaa kehonhallintaa ja jopa lihaskuntoa. Liikkeillä pyritään vaikuttamaan hermoston toimintaan.

Rentouttava kehonhuolto (60 min.)

Rauhallinen tunti, jossa käydään koko keho läpi keveän flowmaisin venytysliikkein. Aktivoimme parasympaattista hermostoa ja rentoudumme hengityksen avulla. Tunti soveltuu hyvin aamun avaukseksi tai päivän päättäväksi aktiviteettituokioksi. Harjoitus parantaa lihasten elastisuutta, aineenvaihduntaa sekä nivelten liikkuvuutta.

Hyveflow (60 min.)

Hyveflow tunnilla keskitytään kehon ja mielen harjoittamiseen. Tunti on matalan kynnyksen kehonhallintatunti. Hyveflow tarjoaa mahdollisuuden haastaa omaa kehonhallintaa ja keskittymiskykyä sekä kehittää liikkuvuutta ja lihaskuntoa kuntotasosta riippumatta

Tiedustelut: puh. 020 7699 060