Mitä on sensofysio?

Sensofysio on toiminnalliseen neurotieteeseen perustuvaa kuntoutusta, jonka avulla hoidetaan asiakkaiden tuki- ja liikuntaelinvaivoja tavalla, joka terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen parantamisen ohella mahdollistaa myös hermoston vapaamman toiminnan – mikä onkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ehdoton edellytys.

Hinnasto

Ensikäynti, 90€
Jatkokäynti, 70€ 

Kaikkiin käynteihin tulee lisäksi toimistomaksu 5,50 € (sis. eArkisto-maksun)

Ajat tulee peruuttaa vuorokautta ennen varattua aikaa.

 Peruuttamattomasta ajasta veloitamme täyden maksun.


SensoFysio

Hyveen sensofysio tarjoaa hermoston toiminnan kartoittamisen ja valmentamisen lisäksi myös fysikaalisia hoitoja (faskia- eli lihaskalvokäsittely, hermolihashieronta, sensomotoristen refleksien hoito ja harjoittelu) asiakkailleen. Hyveellä sensofysiopalveluita tarjoaa toiminnallisen neurotieteen eritysasiantuntija Marko Siivonen.

Hyveen Sensofysiopalvelut

Faskia- eli lihaskalvokäsittely

Faskiakäsittely hoitaa lihasten ympärillä ja välissä olevien sidekudoskalvojen aiheuttamia tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja. Faskiakäsittelyllä hoidetaan myös lihasten voimantuoton ja voimanvälitysten ongelmia. Tämä hoitomuoto kuuluu olennaisena osana hermoston toiminnan vapauttamiseen ja siksi käytämme sitä osana fysioterapiaa ja hermolihashierontaa.

Hermolihashieronta

Hieronta on lihaskudosten käsittelyä, joka tehostaa aineenvaihduntaa ja vilkastuttaa verenkiertoa. Spinacorin tarjoama hieronta vapauttaa myös hermoston toimintaa, mistä syystä kutsummekin sitä hermolihashieronnaksi. Lihaskudosten käsittelyn avulla avaamme sidekudoskalvojen kiinnikkeitä, laukaisemme triggerpisteitä ja poistamme hermoston turhia liikemalleja (sensomotoriset refleksit).

Sensomotoristen refleksien hoito ja harjoittelu

Hermoston turhat liikemallit saattavat rajoittaa suorituskykyäsi niin fyysisesti, motorisesti kuin kognitiivisestikin. Metodiin perehtyneen kuntoutuksen ammattilaisen avulla näistä esteistä ja hidasteista voidaan hankkiutua eroon. 

Nämä liikemallit voivat aiheuttaa kehoon jännitystiloja, jotka voivat johtaa hermoston yliaktiivisuuteen. Tällöin lihakset ja hermosto aivoja myöten tekevät ylimääräistä, tahdosta riippumatonta tarpeetonta työtä. Hoitojen ja harjoitusten tarkoituksena on sammuttaa nämä kehoa turhaan kuormittavat liikemallit ja siten parantaa asiakkaan toimintakuntoa ja edistää hyvinvointia. 

Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi näitä hoitoja ja harjoitteita on tarpeen yhdistää osaksi fysioterapiaa ja hermolihashierontaa. 

Mitä on sensovalmennus?

Useasti oletamme, se mikä toimii muille, toimii myös itselle. Tämä johtaa onkimisefektiin, kokeillaan vähän kaikkea ja toivotaan, että löytyisi ratkaisu. Jokaisella meistä on yksilöllinen hermosto. Tällä hetkellä tunnetaan hermostosta 192 erilaista yksilöllistä kombinaatiota. Ymmärrät hyvin, miksi suosittelemme sinua selvittämään oman hermostosi vahvuudet. Oleta vähemmän ja selvitä, miten sinun yksilöllinen hermostosi toimii. Silloin suorituksesi on myös vähemmän riippuvainen ympäristön paineista ja haasteista. Itse asiassa, opit vahvuuksiasi käyttäen johtamaan itseäsi ympäristön paineissa ja haasteissa.

Ymmärrä hermostoasi

Kokonaisvaltainen hyvinvointi edellyttää tietoa siitä, miten yksilön hermosto suhtautuu esimerkiksi hyötyihin ja mahdollisuuksiin. Karkeasti jaoteltuna, meitä on kahdenlaisia:

  • Toiset meistä tarvitsevat aina kuulla, nähdä, tuntea ja kokea hyödyt, jotta pysytään hyvinvoinnin polulla
  • Toiset puolestaan tarvitsevat mahdollisuuksia välttyäkseen tippumasta pois hyvinvoinnin polulta
 

Me autamme sinua ymmärtämään kumman kautta sinä voit rakentaa menestyksen ja hyvinvoinnin polkuasi. Samoin saat varmuuden, onko sinun vahvuuksien mukaista lähestyä ratkaisuja ja päätöksiä vaikuttavuuden vai loogisen perustelun kautta.

Nämä kuulostavat vain työtapoihin liittyviltä asioilta. Menestymisen ohella kokonaisvaltainen hyvinvointi kuitenkin edellyttää, että kehon, mielen ja työtapojen prosessit ”synkkaavat” toistensa kanssa. Tähän tarvitset meitä, kehon ja mielen ”synkkaajia”, toiminnallisen neurotieteen erityisasiantuntijoita.

Tutustu sensovalmentajaamme Makkeen

Tiedustelut: puh. 020 7699 060