Työhyvinvointiin satsaaminen yrityksissä ehkäisee ennalta tapaturmia ja sairauksia. Työkyvyn ylläpitämisellä pidennetään työuria sekä vahvistetaan henkilöstön ja sitä kautta koko yrityksen hyvinvointia.

Hyve on osaaja työhyvinvoinnin alueella

Työhyvinvointiin satsaaminen yrityksissä ehkäisee ennalta tapaturmia ja sairauksia. Työkyvyn ylläpitämisellä pidennetään työuria sekä vahvistetaan henkilöstön ja sitä kautta koko yrityksen hyvinvointia.

Valmennuskeskuksemme laadukkaat palvelut perustuvat lähes 20 vuoden käytännöntaitojen ja teoriatietojen opiskeluun (kts. valmentaja/yrittäjä Juho Nousiaisen esittely).

Työhyvinvointipalvelujemme tavoitteena on kehittää kehon toimintakapasiteettia elämän laadun ja työssä jaksamisen näkökulmasta sekä parantaa työntekijöiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

 

Nykytilan arviointi ja kehittämissuunnitelma

Työhyvinvointiliikunta

Työhyvinvointikoulutukset ja tapahtumat

Luennot

Yritysten säännöllisen liikunnanohjaukset voidaan toteuttaa joko valmennuskeskuksen tai tilaajan omissa tiloissa.

Hyven työhyvinvoinnin valmennus on sekä liikunnallista että informatiivista. Ohjelmaan osallistuvat saavat toiminnastaan palautetta, joka puolestaan motivoi myös omatoimiseen harrastamiseen.

Suoritamme myös ryhmien kuntotestauksia sekä urheilurintamalla että yrityksissä. Ryhmien testauksen tavoitteena on tunnistaa kehon suorituskykyä ja energiatasapainoa heikentävät kohdat.

Testit koostuvat muun muassa seuraavista testipattereista:  ominaisuus, ryhti, lihastasapaino ja liikekykyanalyysipatteri, joka on testeistä suosituin.

Ota Yhteyttä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää.

Urheiluvalmennuskeskus