Power Plate® pähkinänkuoressa

Hyveellä Power Plate® -harjoittelu kuuluu yhtenä osana niin huippu-urheilijoiden kuin kuntoilijoiden yksilövalmennuksiin. Tammikuussa laite otettiin aktiivisesti käyttöön myös ryhmävalmennuksissa, kun loimme rentouttavan startin viikonloppuun Stressin poisto -ryhmän muodossa. Tässä kirjoituksessa kerron tiivistetysti Power Plate® -laitteen vaikutuksista.

Power Plate® -harjoittelu perustuu elimistön luonnolliseen tapaan reagoida värähtelyyn. Power Plate® -laitteet värähtelevät kolmiulotteisesti korkeus-, sivuttais- ja syvyyssuunnassa. Pystysuuntainen värähtely aktivoi liikettä tuottavat lihakset. Vaakatasossa eri suuntiin tapahtuva värähtely aktivoi nivelien asentoa ylläpitävät lihakset. Laitteen avulla saamme harjoitettavan alueen reagoimaan värähtelyyn tuottamalla 25-50 tahdosta riippumatonta lihassupistusta sekunnissa. Harjoittelu vaikuttaa hermolihasjärjestelmän lisäksi myös hengitys-ja verenkiertoelimistöön sekä hormonaalisen järjestelmään, vaikuttaen positiivisesti fyysiseen suorituskykyyn.

Power Plate® -laitteiden toiminta perustuu Sir Isac Newtonin toteamukseen liikettä koskevasta fysiikan laista, jossa kappaleen voima on yhtäläinen sen massaan kohdistuvan kiihtyvyyden kanssa, F(voima) = m(massa) x a(kiihtyvyys). Harjoittelija voi siis parantaa toiminnallista voimaansa joko lisäämällä vastusta tai kiihtyvyyttä kehoonsa. Useissa harjoittelutavoissa käytetään lisättyä vastusta, kuten lihaskuntolaitteita tai vapaita painoja. Power Plate® -harjoittelussa sen sijaan käytetäänkin toista puolta tästä yhtälöstä: kehoon tuotetaan värähtelyä (kiihtyvyyttä) massan eli kehonpainon pysyessä vakiona.

Yksinkertaistettuna Power Plate® tuottaa siis kiihtyvyyden muutoksen kehoon. Jokaisen liikkeen aikana joudut toimimaan painovoimasta syntyvää suurempaa kuormaa vastaan. Ihan kuin putoaisit alas korokkeelta tuhat kertaa 30 sekunnissa yrittäessäsi pysyä staattisessa kyykyssä! Power Plate® -harjoittelu mahdollistaakin kuntosaliharjoittelua vastaavat harjoitusvaikutukset huomattavasti lyhyemmillä harjoitusajoilla.

Power Plate® on todellinen läpimurto harjoitteluun ja kuntoutukseen, koska sen avulla voidaan kuormittaa kehoa optimaalisesti ilman suuria iskuja, korkeaa kuormaa tai haitallisia stressitekijöitä. Muilta osin Power Plate® -harjoittelun avulla saadut positiiviset tulokset perustuvat samoihin biologisiin ja fysiologisiin lainalaisuuksiin, joiden hyödyt on muiden harjoittelumenetelmien avulla todistettu. Ero harjoittelumenetelmien välillä perustuu ainoastaan siihen, miten harjoitteluärsyke toteutetaan. Harjoittelu on myös turvallista ja laajalti tutkittua, tästä Power Plate® sai vuonna 2010 lääkinnällisen hoitolaitteen sertifikaatin (MMD).

Lihasvoimaharjoittelun lisäksi Power Plate® -laitteella voidaan esimerkiksi tehostaa venytyksiä ja liikkuvuusharjoitteita sekä hieroa ja rentouttaa kroppaa.

Power Plate®:n käyttömahdollisuudet eivät silti rajoitu pelkästään lihaskunnon vahvistamiseen. Eri värähtelyvoimakkuuksia hyödyntämällä harjoitus voi olla myös venytyksiä tehostava tai rentouttavan hierova lihasten palautumista edistäen. Palauttava hieronta ”pleitillä” onkin paras tapa päättää kunnon treeni – ainakin allekirjoittaneen mielestä. Tule sinäkin kokeilemaan ?

-Laura

Lisätietoa aiheesta löydät

http://www.powerplate.com

Ota Yhteyttä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää.

Urheiluvalmennuskeskus