Fyysisen kunnon osatekijät

Aiemmassa blogitekstissä kerroin, että fyysinen hyvinvointi on kiinteästi yhteydessä kehon toimintakykyyn. Yleistetysti, mitä parempi kehon toimintakyky on, sitä paremmin voit fyysisesti. Yksi tärkeimmistä toimintakyvyn tekijöistä on fyysinen kunto, joka kuvaa kykyä suoriutua fyysisesti kuormittavista tehtävistä. Fyysisen kunnon voi ajatella muodostuvan kolmesta osatekijästä: hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnosta, tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta sekä motorisesta kunnosta eli liikehallintakyvystä.

Kestävyyskunto eli hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto kuvaa elimistön hapenottokykyä. Tarkemmin tarkasteltuna on kyse siitä, kuinka tehokkaasti sydän, keuhkot ja verenkiertoelimistö kuljettavat happea ja ravinteita työskenteleville lihaksille. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa voidaan testata mittaamalla tai arvioimalla maksimaalinen hapenkulutus. Maksimaalinen hapenkulutus kuvaa elimistön kykyä kuljettaa happea ja käyttää sitä energian muodostukseen maksimaalisessa suuria lihasryhmiä kuormittavassa pitkäkestoisessa rasituksessa.

Tuki- ja liikuntaelimistön kunto koostuu notkeudesta, lihasvoimasta ja lihaskestävyydestä. Notkeus on jänteiden ja lihasten kykyä venyä. Lihasvoima tarkoittaa lihaksen tai lihasryhmän kykyä tuottaa voimaa. Voimantuoton suuruus on riippuvainen lihasten koosta ja hermostollisen säätelyn voimakkuudesta. Lihaskestävyys tarkoittaa lihaksen tai lihasryhmän kykyä vastustaa väsymystä kuormituksen aikana.

Motorinen kunto eli liikehallintakyky saattaa usein unohtua kahden edellisen osatekijän rinnalta. Hyvä liikehallintakyky on kuitenkin tärkeä osatekijä fyysisen kunnon kannalta. Liikehallintakykyyn kuuluvat tasapaino, reaktiokyky, koordinaatio, rytmikyky ja suuntautumiskyky. Aistien, hermoston ja lihaksiston saumaton yhteistyö luovat edellytyksen hyvälle liikekyvylle, auttaen meitä pysymään pystyssä ja liikkumaan sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

hyveuvk_hyvinvointi

Hyvää fyysistä kuntoa tavoitellessa tulisi kaikki kolme kunnon osatekijää ottaa huomioon. Pelkällä juoksemisella tai raudan pumppaamisella ei pääse niin pitkälle, kuin monipuoliseksi suunnitellulla harjoittelulla. Päinvastoin, yksitoikkoinen harjoittelu voi aiheuttaa kehittymisen pysähtymisen tai pahimmillaan johtaa rasitusvammoihin ja loukkaantumisiin. Meillä Hyveellä valmennukset suunnitellaan ammattitaidolla valmennettavien tavoitteiden pohjalta, monipuolisuutta unohtamatta!

-Laura