Urheiluvalmennuskeskus Hyven valmentajat hyödyntävät työssään laajasti Firstbeat analyysejä. Sen avulla seuraamme valmennettavien tilannetta, palautumisen riittävyyttä ja treenin toimivuutta voidaan arvioida useamman vuorokauden tietoihin perustuen tai reaaliaikaisen seurannan kautta. Samalla pääsemme kiinni valmennettavan arkielämään jotta pystymme ymmärtämään laajemmin, miten hän voi. Firstbeat-analyysi auttaa pääsemään kiinni hyvinvointiin vaikuttaviin osa-alueisiin kuten ravintoon, lepoon ja liikuntaan. Seurannan kautta saamme monelta päivältä Firstbeat-mittauksen kautta luotua kattavan raportin, joka kertoo selkeästi mikä sen hetkinen tilanne on. Analyysi auttaa myös ymmärtämään palautuuko asiakas riittävästi. Se osoittaa hetket, jotka auttavat palautumaan. Levon riittävyys, yöunen laatu, ravinto ja kuormitus käydään yhdessä läpi mittaustulosta tarkastellen.

Mittaukseen on helpompi nojata kuin pelkkiin tuntemuksiin tai oletuksiin. Näin voimme osoittaa taustalla olevat faktat. Paljon voidaan olettaa, mutta tieto usein yllättää.

Valmennettavan taustan tunteminen ohjaa onnistumisiin

Ihmisen valmentamisessa ymmärrys asiakkaan elämästä on tärkein väline. Asiakkaan onnistumiseen vaikuttavat paljon hänen taustansa, kuten vaikkapa työelämän ja perheen vaatimukset. Taustat ymmärtäen, voimme huolehtia paremmin, että valmennettava tulee kuntoon tai pääsee tavoitteisiinsa. Myös valmennettavan elämän ymmärtäminen inhimillistyy, kun tietää mitä vaatia ja näkee miten elämä muuten kuormittaa.

Firstbeat auttaa näkemään heti onko treeni riittävän kehittävää ja tekemään tarvittavat korjausliikkeet. Tieto asiakkaan palautumisesta, eli yöunen tilanteesta ja päivittäisistä palauttavista hetkistä, on arvokasta.

Täsmäratkaisuja työyhteisön hyvinvointiin

Toteutamme Firstbeat analyysit niin hyvinvoinnistaan tai suorituskyvystään kiinnostuneille yksityisasiakkailleen kuin yritysryhmillekin. Se voidaan toteuttaa hyvinvointiprojektina koko henkilöstölle tai poimia johtoryhmä tai vaikka ikääntyvä pienryhmä, josta halutaan nähdä kuinka jaksavat työssä. Olemme toteuttaneet kohdistettuja analyysejä aina yhdestä jopa lähes viidenkymmenen henkilön projekteissa

Tuloksen näkeminen herättää muutoksen tarpeen

Firstbeat-analyysi auttaa asiakasta näkemään omien elämäntapojen ja aktiviteettien vaikutukset. Ihmisillä on niistä monesti jopa harhaanjohtavia mielikuvia. Kun todellisuus nähdään mittaustuloksessa, päästään ravistelemaan pinttyneitäkin käsityksiä. Yksi palautteen herättelevistä ominaisuuksista on liikunnan harjoitusvaikutuksen esille tuominen. Se osoittaa valmennettavalle liikunnan hyödyt. Liian kovatehoista treeniä voidaan muuttaa kevyemmäksi, niin että se tukee kunnon kehitystä. Harjoitusvaikutus on yksilöllinen.

Tieto valmennettavan arjesta auttaa välittämään enemmän

Henkilökohtainen raportti ja mitattu tieto auttaa näkemään hyvinvoinnin kannalta merkittävät syy–seuraussuhteet. Useasti tulee vastaan sellaisia mittauksia joissa hyvinvointivalmennuksessa oleva henkilö kertoo rentoutumisen tulevan alkoholin kautta. Nähdessään raportilta tämän vaikutukset valmennettava ymmärtää, ettei ollut nukkunut kunnolla moneen päivään ja heräsi alkoholin vaikutuksiin. Monella on myös illuusio yöunista. Luullaan, että nukutaan paljon mutta unen laatu saattaakin olla huonoa. Räplätään esimerkiksi puhelinta ja mailia myöhään yöhön, jolloin yöpalautuminen kärsii. Nähdessään oman kehon reaktiot mustana valkoisella moni on havahtunut ja huomannut muuttaa toimintaansa.

Suosittelemme Firstbeat analyysia kaikille valmennettaville kuntoutujista aina urheilijoihin todellisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Hyve Urheiluvalmennuskeskus

– Perustettu 2005
– Firstbeat sports on laajasti mukana valmennuksessa (alkaen 2010)
– Urheiluvalmennuskeskus Hyvessä on aktiivisessa käytössä Firstbeat sports team-järjestelmä, joista sykettään voi seurata reaaliajassa, sekä tehdään yksilölliset analyysit tilanteen mukaan.

Lue lisää Firstbeat:in taustoista